Τρόπος λειτουργίας

Τα ραντεβού καταχωρούνται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή sms. Το προσωπικό μας μπορεί να μιλήσει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.Ενημερώστε μας για τον προορισμό σας, για να προγραμματίσουμε τη μεταφορά σας.

ΚΡΑΤΗΣΗ

Η κράτηση γίνεται είτε ηλεκτρονικά , συμπληρώνοντας τη φόρμα κράτησης του site Maistros, είτε τηλεφωνικά. Κρατήσεις εντός 48 ωρών γίνονται μόνο τηλεφωνικά. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού αιτήματος, θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση κράτησης από την Maistros.

ΗΛΙΚΙΑ

Ο οδηγός θα πρεπει να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος και να έχει το δίπλωμα για ενα χρόνο.

ΔΙΠΛΩΜΑ

Ο οδηγός θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης άνω του ενός έτους.
Η άδεια oδήγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση τρίτης χώρας ο οδηγός θα πρέπει να είναι κάτοχος Διεθνούς Άδειας οδήγησης που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του. Η Άδεια Οδήγησης, το Διαβατήριο ή η Ταυτότητα πρέπει να είναι γνήσια. Φαξ ή Φωτοτυπίες δε γίνονται αποδεκτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που είχε κατά την παραλαβή του. Σε αντίθετη περίπτωση ο πελάτης θα χρεώνεται για την επανατροφοδότησή του. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για καύσιμα που δεν έχουν καταναλωθεί.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το αυτοκίνητο παραδίδεται στο Γραφείο. Παραλαβή και παράδοση σε αλλο σημείο γινεται ύστερα απο συννενόηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή γίνεται κατά την έναρξη της μίσθωσης με μετρητά ή πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης η πληρωμή γίνεται έπειτα από συνεννόηση.

ΧΡΕΩΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Ελεύθερα χιλιόμετρα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΣ

Δεν υπάρχει χρέωση για δεύτερο οδηγό.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Maistros. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού με πλοίο και κατά την παραμονή του στο λιμάνι.

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Τα προσθήματα και τυχόν άλλες συνέπειες τροχαίων παραβάσεων, βαρύνουν εξολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή, που είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο μισθωτής θα πρεπει να ενημερώνει το γραφείο δυο ημέρες πριν τη λήξη της. Αυτή γινεται αποδεκτή αν υπαρχει διαθεσιμότητα,και η πληρωμή γινεται έπειτα απο συνεννόηση.

ΖΗΜΙΕΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ζημιάς η ατυχήματος ,ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Γραφείο,ειδάλλως καμία ζημιά δεν αναγνωρίζεται και επιβαρύνει εξολοκλήρου τον μισθωτή.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Απεριόριστα χιλιόμετρα,Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Απλή ασφάλεια καλύπτει ολα τα τα αυτοκίνητα. Μικτή ασφάλεια έχουν μονο συγκεκριμένα αυτοκίνητα ,των οποίων η συμμετοχή σε περίπτωση ατυχήματος ειναι 500€ που καταβάλλονται απο τον ενοικιαστή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η Maistros έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση ο μισθωτής παραβεί τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.